Du er her

Spiritualitet og plads til forskellighed

COLOURBOX2196879.jpg
Patienter og pårørende kan stå i svære situationer, præget af sårbarhed, angst og frygt.

Patientcentrerede hospitaler anerkender patienten og de pårørendes forskellige behov og tilbyder en helhedsorienteret støtte rettet mod sind, krop og sjæl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til refleksion og diskussion

 

Organisationer, der ønsker en formel anerkendelse som patientcentreret hospital – designation – skal opfylde disse kriterier:

  • Bliver patienter, pårørende og personalets eksistentielle og religiøse behov imødekommet?
  • Hvordan anerkendes og støttes patienternes religiøse forskellighed?
  • Har patienter og pårørende let adgang til præst, imam, psykolog eller anden støtteperson, som de måtte ønske kontakt til?
 

VIII.A. Patienters, pårørendes og medarbejderes religiøse behov støttes.

VIII.B. Forskellighed anerkendes og støttes, og der tages hensyn til forskellighed.