Du er her

Samspil med lokalsamfundet

riget.pngHospitalet tænker det omgivende lokalsamfund ind i aktiviteter på hospitalet, så lokale borgere også får et tilhørsforhold til hospitalet.

Dette kan fx gøres via samarbejde med lokale skoler, uddannelsesinstitutioner, ældrecentre eller andre samarbejdspartnere om aktiviteter eller sundhedsfremmende tilbud.

Engagementet kan dels øge borgernes sundhed og dels anspore borgerne til at ”give noget igen til hospitalet” fx som frivillig eller bloddonor.

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til refleksion og diskussion

 

Organisationer, der ønsker en formel anerkendelse som patientcentreret hospital – designation – skal opfylde disse kriterier:

  • Hvordan bidrager frivillige (patienter, pårørende, personale og lokalsamfund) til, at kulturen på hospitalet bliver mere patientcentreret?
  • Hvordan kan frivillige være med til at adsprede patienterne under hospitalsopholdet?
  • Er der mulighed for øget samarbejde med foreninger, sangkor, forfattere eller lignende, der ønsker at byde ind med vederlagsfrie aktiviteter eller underholdning?
  • Hvordan kan hospitalet styrke åbenhed i forhold til lokalsamfundet?
 

X.A. Organisationen bidrager til det omgivende lokalsamfunds sundhed.

X.B. Organisationen er åben overfor at involvere det omgivende lokalsamfund i det interne liv i organisationen.

.