Du er her

Samarbejde med Finsencenteret

Finsencentret vil gerne sikre, at patienternes behov tilgodeses i størst muligt omfang.

For at få en systematisk tilgang til at belyse og til i højere grad at kunne tilgodese patienternes behov har Finsencentret fra 2013-15 haft et samarbejde med Planetree og Kompetencecenter for Patientoplevelser.

Samarbejdet bestod i, at Finsencentret fik konsulentbistand til at belyse, hvor det ville være muligt at forbedre patient- og pårørendesamarbejdet. Finsencentret modtog også anbefalinger og rådgivning til initiativer samt uddannelse af ledere og medarbejdere. Via samarbejdet ønskede Finsencentret at få inspiration til - og at implementere - nye måder at inddrage patienter og pårørende i centrets arbejde og i fællesskab understøtte og styrke den patientcentrerede kultur.

Den tre-årige periode er nu slut, og Kompetencecenter for Patientoplevelser har gennemført en evaluering af, hvad arbejdet  med systematisk patientinddragelse efter Planetree-modellen har betydet for Finsencentret.

Læs mere om Kompetencecenter for Patientoplevelser på www.patientoplevelser.dk og Finsenscenteret arbejde med patientinddragelse på Fincenscenterets hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/finsen/patienter-o...