Du er her

Respekt og valgfrihed

Hospital nr _Q0E2618.jpgGensidig respekt mellem patienter, pårørende og personale er grundlæggende i Planetree-modellen. Oplevelse af respekt har indflydelse på patientens følelse af tryghed, selvværd og tro på egne evner til at håndtere vanskelige situationer.

Personalet tager hensyn til den enkelte patients ønsker og behov i forhold til pleje og behandling og understøtter patientens mulighed for at opretholde dagligdags vaner og rutiner. Personalet udviser en adfærd, der fremmer patientens lyst til og mulighed for at udtrykke sig og stille spørgsmål.

En del af en respektfuld behandling er, at patienterne sikres et sammenhængende og velkoordineret forløb - også på tværs af klinikker og sektorer.

 

 

 

 

Spørgsmål til refleksion og diskussion

 

Organisationer, der ønsker en formel anerkendelse som patientcentreret hospital – designation – skal opfylde disse kriterier:

  • Hvordan kan respekt imellem patienter, pårørende og personale komme til udtryk?
  • Har personalet mulighed for at tage hensyn til den enkelte patients ønsker og behov i forhold til pleje og behandling?
  • Hvad kan ændres i et afsnits døgnrytme for at tilgodese patienternes individuelle behov?
  • Skal patienterne have mulighed for at benytte eget tøj?
  • Bliver personale, patienter eller pårørende, der involverer sig i at skabe et patientcentreret miljø, anerkendt for deres indsats?
  • Støtter personalet patienter i at opretholde deres dagligdags vaner og rutiner?
  • Er patienter orienteret om formålet med kontaktlæge og kontaktsygeplejerske?
 

II.A. Alle organisationens medarbejdere respekterer patienter, deres pårørende og hinanden.

II.B. Medarbejdere har mulighed for at gøre patientoplevelsen personlig ved at imødekomme de behov og præferencer, som deres patienter har udtrykt.

II.C. Alle organisationens medarbejdere kommunikerer åbent og direkte. Dette indebærer, at der er en formaliseret proces, der sikrer, at patienter (og i visse tilfælde pårørende) fuldt ud og på empatisk vis orienteres om uventede resultater.

II.D. Kontinuitet i plejen og ansvarlighed over for patienter maksimeres og vedligeholdes gennem hele behandlingsforløbet heriblandt i overgange mellem forskellige afdelinger og sektorer og på tværs af forskellige behandlingsforløb.

II.E. Der er systemer, som giver medarbejdere mulighed for at få indflydelse på, hvordan patientcentreret pleje og behandling udføres (enten på enheds- eller organisationsniveau).

II.F. Der er ordninger, som sikrer støtte til medarbejdere, bl.a. inden for områder, som medarbejderne selv har prioriteret.

II.G. Interessenter, som er involverede i at skabe et patientcentreret miljø, anerkendes for deres indsats.

II.H. Administrative processer, er så vidt muligt gennemsigtige, og der tages hensyn til patienters og pårørendes behov.

II.I. Der er systemer, som fokuserer på patienters uafhængighed, værdighed og valg. Patienters personlige præferencer respekteres, og patienten støttes i at opretholde deres dagligdags vaner og rutiner.

II.J. Organisationen afbalancerer hensyn til sikkerhed med patienters uafhængighed, værdighed og mulighed for at medvirke i egen behandling på en ligeværdig måde.

II.K. I afdelinger med længerevarende pleje og behandling er der systemer og praksisser, der fremmer tilhørsforhold, individualitet, ejerskab og stolthed blandt patienter og pårørende.