Du er her

Planetree-modellen

20130110TB_Planetree35.jpgPlanetree arbejder efter en model, der går ud på at forbedre sundhedsydelserne set fra patienter og pårørendes perspektiv. Ambitionen er at afmystificere sundhedsvæsenet og gøre det mere personligt og humant for patienter og pårørende. Dette gøres konkret via information og uddannelse til både patienter, pårørende og personale. Patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle opfordres til at indgå i ”partnerskab” med henblik på at støtte patienter og pårørendes aktive deltagelse i pleje- og behandlingsforløbet. Gennem organisationsforandringer skaber Planetree-modellen et miljø, hvor patienter kan være aktive deltagere, og hvor der lægges vægt på sundhedsprofessionelles trivsel.

Planetree peger på ti områder, der alle indgår som komponenter i en model for, hvordan man skaber et sundhedsvæsen med mennesker i centrum. Planetree-modellens komponenter er bygget op omkring en række grundværdier.

 

 

 

Planetrees grundværdier

 

De 10 komponenter i Planetree-modellen

 • Den bedste pleje og behandling opnås ved hjælp af venlighed og empati
 • Omsorg er alles ansvar
 • Tilgængelige sundhedsydelser af høj kvalitet er afgørende for patientcentreret behandling og pleje
 • En helhedsorienteret tilgang til patienter og pårørende med fokus på både fysiske og psykiske behov
 • Familier, venner og andre pårørende spiller en afgørende rolle for patienters trivsel og helbredelsesproces
 • Adgang til let forståelig information om sygdom og sundhed kan medvirke til at mennesker kan tage aktiv el i egen sundhed og helbred
 • Den enkelte patient skal have mulighed for at træffe valg i forbindelse med sin behandling og pleje
 • Det fysiske miljø kan bidrage til forbedre patientens sundhed, trivsel og mulighed for at komme sig
 • Medarbejderne er et vigtigt aktiv for organisationen. Derfor er det vigtigt at skabe en organisationskultur, der støtter og tager hånd om medarbejderne
   
 
 1. Patientcentreret organisation
 2. Respekt og valgfrihed
 3. Information og uddannelse af patienter
 4. Inddragelse af pårørende
 5. Kost og ernæring
 6. Arkitektur og indretning
 7. Aktiviteter og adspredelse
 8. Spiritualitet og plads til forskellighed
 9. Supplerende behandling og veje til velvære
 10. Samspil med lokalsamfundet