Du er her

Patientcentreret organisation

20130110TB_Planetree32.jpgI Planetree-modellen er det væsentligt at udvikle organisationen til i højere grad at involvere patienter og pårørende. Det sker ved, at ledelsen er rollemodeller, medarbejderne deltager i uddannelsesforløb om patientcentrering, og patienter og pårørende inddrages systematisk i udviklingstiltag.

Ledelsen er rollemodel og går forrest i kulturforandringen ved at sætte patientinddragelse på dagsordenen og tænke patientcentrering ind i organisationens politikker. Ledelsen motiverer og inspirerer medarbejderne til at tage aktivt del i arbejdet med at sætte patienten i centrum.

Såvel medarbejdere, patienter og pårørende er inddraget i planlægningen og implementeringen af den patientcentrerede kultur, og alle parter bliver løbende informeret om udviklingen. Medarbejderne deltager i uddannelsesforløb om patientcentrering. Patienternes synsvinkler og feedback inddrages bl.a. via brugerråd og spørgeskemaundersøgelser.

 

 

Spørgsmål til refleksion og diskussion

 

Organisationer, der ønsker en formel anerkendelse som patientcentreret hospital – designation – skal opfylde disse kriterier:

  • Opfattes patient og pårørende som partnere i behandlings- og plejeforløbet?
  • Indgår spørgsmål om personalets holdninger og adfærd i forhold til inddragelse af patienter og pårørende ved rekruttering af nyt personale eller fx i forbindelse med MUS?
  • Uddannes medarbejdere på alle niveauer i at samarbejde med patienter og pårørende?
  • Fremgår organisationens holdning til patientinddragelse i organisationens værdier og mission?
  • Er der faglige forum, hvor det vil have relevans at have patienter med?
 

I.A. Organisationens engagement i patientcentreret pleje og behandling omfatter alle interessenter og indebærer regelmæssig brug af strukturerede metoder til indhentning af relevant information fra interessenter.

I.B. Alle medarbejdere uanset faggruppe og arbejdsområde, har mulighed for at deltage i et uddannelsesforløb om patientcentrering. Mindst 85 % af personalet deltager i et sådant uddannelsesforløb.

I.C. Organisationens arbejde med patientcentreret pleje og behandling kommunikeres til alle interessenter.

I.D. Det omgivende lokalsamfunds behov og patienternes behov og oplevelser indarbejdes i planlægningen og implementeringen af den patientcentrerede kultur, og de engageres meningsfuldt i disse.

I.E. En tværfaglig arbejdsgruppe mødes regelmæssigt og følger op på og rådgiver organisationen om implementering og vedligeholdelse af en patientcentreret praksis. Arbejdsgruppen er lokalt forankret og inkluderer både klinisk og ikke-klinisk personale og en kombination af ledere og ikke-ledere.

I.F. Ledelsen benytter sig af tilgange, som motiverer og inspirerer, fremmer godt arbejdsklima, øger arbejdsindsats og former organisationens værdier.