Du er her

Kompetencecenter for Patientoplevelser og Planetree

Kompetencecenter for Patientoplevelser (tidligere Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse) indledte i 2012 et samarbejde med Planetree med henblik på at afprøve modellen i Danmark. Det skete i et samarbejde med Finsencentret på Rigshospitalet. Partnerskabsaftalen løb over en 3-årig periode og gjalt fra 2013-2015. I fællesskab ønskede Kompetencecenter for Patientoplevelser og Finsencentret med støtte fra Planetree at implementere modellen i Finsencentret og undervejs udvikle og tilpasse modellen til en dansk kontekst.

Kompetencecenter for Patientoplevelser rolle var, i et koordineret samarbejde med Finsencentret, at udvikle materiale om modellen, undervise ledere og personale på Finsencentret i samarbejde med en konsulent fra Planetree samt at gennemføre en organisationsanalyse i centret. Organisationsanalysen bestod af en række fokusgruppeinterview med patienter, pårørende, ledere og medarbejdere. Formålet var at afdække, hvor centret primært skulle sætte nye initiativer i gang for at få en mere patientcentreret praksis - en praksis, hvor medarbejderne i højere grad inddrog patienter og pårørende, således at patienternes behov blev tilgodeset i størst muligt omfang.

Organisationsanalysen mundede ud i en række anbefalinger og på baggrund af disse, tog Finsencentret stilling til, hvilke konkrete initiativer centret ønskede at igangsætte. Kompetencecenter for Patientoplevelser rådgav sammen med Planetree Finsencentret i denne proces.

I løbet af den 3-årige periode indsamlede Finsencentret og Kompetencecenter for Patientoplevelser løbende data, der kunne belyse betydningen af samarbejdet med Planetree, bl.a. via LUP og interview med personale, patienter og pårørende i Finsencentrets klinikker.

Kompetencecenter for Patientoplevelser ønskede gennem samarbejdet at få erfaringer med modellen, som kunne spredes til andre afdelinger og hospitaler.

Læs mere om Kompetencecenter for Patientoplevelser på enhedens hjemmeside: www.patientoplevelser.dk

Kontakt os hvis du vil høre mere:

Kompetencecenter for Patientoplevelser
kopa@regionh.dk
Tlf.: 3864 9966