Du er her

Information og uddannelse af patienter

Hillerød Hospital_S9D7933_1.jpgPå det patientcentrerede hospital oplever patienten at modtage den ønskede information i tilstrækkeligt omfang og rettidigt – og informationen gives på en respektfuld måde og på et hensigtsmæssigt sted.

Personalet opfordrer patienten til at læse sin journal og hjælper patienten med at forstå journalen.

Personalet opfordrer desuden patienter til at søge yderligere information om sygdom og behandling. Det kan fx ske via biblioteker med sundhedsinformation og computere med internetadgang, som hospitalet stiller til rådighed for patienter og pårørende.

Denne adgang til information er med til at ruste patienter til at deltage aktivt i egen pleje og behandling.

Patientens egne ressourcer og kompetencer skal understøttes, så patienten får bedre forudsætning for at opnå øget handlekompetence i relation til sin sygdom og tage beslutninger i løbet af behandlingen.

 

Spørgsmål til refleksion og diskussion

 

Organisationer, der ønsker en formel anerkendelse som patientcentreret hospital – designation – skal opfylde disse kriterier:

  • Hvordan motiverer personalet patienten til at være en aktiv part i eget forløb?
  • Har patienter fri og let adgang til information om deres sygdom?
  • Har patienter adgang til medicinlister, prøveresultater og information om udskrivelse eller overflytning?
  • Opfordres patienter til at gennemse deres journal og rette eventuelle fejl sammen med sundhedspersonalet?
  • Er der støtteprogrammer til patienter, fx programmer, hvor de har mulighed for at tale med nogle, der er i samme situation som dem selv?
  • Er patienter involveret i introduktions- og uddannelsesprogrammer? Inddrages patienter i forskning?
  • Er patienter med ved udarbejdelse af informationsmateriale?
 

III.A. Patienter deltager i beslutninger vedrørende deres pleje og behandling, og deres beslutninger respekteres. Pårørende involveres i beslutningsprocesser, når dette er passende, og hvis patienten har behov og/eller ønske om dette.

III.B. I plejeforløbet stilles der undervisning og en lang række sundheds- og lægefaglig information til rådighed for patienter og pårørende med henblik på at hjælpe dem til at træffe kvalificerede valg. I løbet af behandlingsforløbet har patienter adgang til deres journal og planen for deres forløb, og personalet hjælper patienterne med at forstå den information, disse indeholder.

III.C. Patienter og pårørende (med patientens tilladelse) involveres i planlægningen af plejeforløbet.

III.D. Patienter og pårørende (med patientens tilladelse) har adgang til den information og støtte, der er nødvendig for at være så involverede, som de ønsker, i koordineringen af deres pleje på tværs af sektorer og afdelinger, blandt mange behandlere og på tværs af behandlingsforløb