Du er her

Inddragelse af pårørende

paaroerende.pngPå det patientcentrerede hospital er patienten, de pårørende og personalet partnere i patientens pleje- og behandlingsforløb. Personalet opfordrer familie og venner til at blive inddraget i det omfang, patienten og de pårørende ønsker det.

Det sker blandt andet ved, at patienten kan få besøg af pårørende, når patienten ønsker det – også i akutmodtagelser og intensive afdelinger, samt under invasive indgreb og genoplivning.

Personalet opfordrer de pårørende (med patientens accept) til at læse patientens journal og hjælper de pårørende med at forstå journalen. Personalet opfordrer desuden de pårørende til at søge yderligere information om patientens sygdom og behandling.

 

 

 

 

 

Spørgsmål til refleksion og diskussion

 

Organisationer, der ønsker en formel anerkendelse som patientcentreret hospital – designation – skal opfylde disse kriterier:

  • Er pårørende altid velkomne til at være hos patienten, når patienten ønsker det?
  • Opfordrer personalet de pårørende til at deltage i den følelsesmæssige støtte og fysisk pleje af patienten (såfremt både patient og pårørende ønsker det)?
  • Bliver pårørende informeret om, hvordan de bedst kan støtte og samarbejde med personalet? Opfordres pårørende (såfremt både patient og pårørende ønsker det) til at gennemse patientens journal?
  • Har pårørende (såfremt både patient og pårørende ønsker det) adgang til medicinlister, prøveresultater og information om udskrivelse eller overflytning?
  • Hvordan er der skabt rum og plads til de pårørende i afsnittet?
  • Er der taget særlige hensyn til børn som pårørende?
  • Er der støtteprogrammer til pårørende, hvor de fx har mulighed for at tale med andre i samme situation som dem selv?
  • Oplever personalet, at de har mulighed for at være lydhøre over for de pårørendes fysiske og følelsesmæssige behov?
 

IV.A. Der er fleksible 24-timers patientrettede besøgstider, og børn har adgang (undtagen hvis særlige forhold taler imod det).

IV.B. Såfremt begge parter er enige om det, og det klinisk set er hensigtsmæssigt, opfordrer personalet pårørende til at deltage i såvel følelsesmæssig støtte som fysisk pleje af patienten.

IV.C. Enhver klinisk begrundet begrænsning af pårørendes involvering forklares til patienten og de pårørende.

IV.D. Der er systemer, der sikrer, at medarbejdere har mulighed for at være lydhøre over for pårørendes fysiske og følelsesmæssige behov.