Du er her

Historie og udbredelse

Planetree er en international organisation, der blev grundlagt i USA i 1978 af en tidligere patient ved navn Angelica Thieriot. I forbindelse med sin egen indlæggelse med en livstruende sygdom oplevede Angelica Thieriot, at sundhedsvæsenet var upersonligt og karakteriseret ved manglede imødekommenhed, hvide vægge, larm, natlige forstyrrelser, begrænsede besøgstider, manglende adgang til information om diagnose og behandling. Det, som Angelica Thieriot ønskede, var i stedet en hospitalskultur, hvor hele mennesket (krop, sind og sjæl)bliver taget i betragtning, og hvor den enkelte organisation og dens ansatte betragter omsorg, imødekommenhed, venlighed, respekt og inddragelse af patienter som lige så afgørende som den kliniske behandling. På baggrund af dette grundlagde hun Planetree, der siden sin start har arbejdet for at gøre sundhedsvæsenet mere patientcentreret.  

Planetrees filosofi har en simpel præmis: Behandling og pleje skal først og fremmest organiseres omkring patientens behov. Planetree lægger vægt på fleksibilitet frem for ”one size fits all”-løsninger.

 

Hvorfor hedder det Planetree?

 

Udbredelse

Planetree betyder platantræ, og organisationen er opkaldt efter det træ, som den græske læge Hippokrates (460-377 f. Kr.) sad under, når han underviste i medicin. Hippokrates lagde blandt andet vægt på, at sundhed beror på en ligevægtstilstand mellem de mekanismer, der styrer kroppens og sindets funktioner. En sådan ligevægt kan kun opnås, når mennesket lever i harmoni med sin ydre omverden.

Læs mere om Planetree-modellen
 

 

Planetree har mere end 500 medlemsorganisationer i seks lande, og der er oprettet lokale afdelinger af Planetree i Holland, Canada og Brasilien. Medlemsorganisationerne spænder fra små lokalsygehuse til store universitetshospitaler samt plejehjem og almen praksis.

I 2012 indgik Finsencentret på Rigshospitalet som den første organisation i Danmark, sammen med Kompetencecenter for Patientoplevelser, et samarbejde med Planetree om implementering af Planetree-modellen i Finsencentret.

Læs mere om samarbejdet med Finsencentret