Du er her

Arkitektur og indretning

20130110TB_Planetree12.jpgDet fysiske miljø er vigtigt for helbredelse og velvære. De fysiske rammer sætter mennesker i centrum og skal favne både patienternes, de pårørendes og personalets behov.

Brugerne af et rum inddrages i indretningen af rummet. Indretningen på det patientcentrerede hospital lægger vægt på, at symbolske og reelle barrierer minimeres. Designet lægger op til åben kommunikation og tilskynder til inddragelse af patienter og pårørende. Indretningen lægger også vægt på tydelig skiltning, på nem og uhindret adgang til bygningerne og på, at der er adgang til natur.

Det fysiske miljø skal give mulighed for både privatliv og socialt samvær med andre. På patientstuer skal der så vidt muligt skabes mulighed for at træffe individuelle valg vedrørende lys, lyd, temperatur og privatliv. I forbindelse med planer for fremtidigt byggeri, renovering og modernisering tænker ledelsen disse hensyn ind i arkitektur og indretning.

 

Spørgsmål til refleksion og diskussion

 

Organisationer, der ønsker en formel anerkendelse som patientcentreret hospital – designation – skal opfylde disse kriterier:

  • Skaber den nuværende arkitektur og design et indbydende miljø for patienter og pårørende?
  • Er brugerne af forskellige rum inddraget i rummets indretning?
  • Er der mulighed for, at patienter og pårørende kan være private?
  • Oplever patienterne, at omgivelserne er behagelige?
  • Kan de pårørende overnatte hos kritisk syge patienter?
  • Støtter arkitektur og design de pårørendes tilstedeværelse og deltagelse?
  • Er det let for patienter og besøgende at finde vej?
  • Fremmer arkitektur og design patienter og pårørendes adgang til information?
 

VI.A. Bygningens indretning inkorporerer evidensbaserede principper om helbredende hospitalsindretning

VI.B. Brugere af et rum involveres i indretningen af rummet.

VI.C. Patienter kan træffe valg om eller har kontrol over deres personlige miljø, heriblandt personliggørelse, elektrisk lys, adgang til dagslys, lyd, dufte, temperatur og privatliv.

VI.D. Når der udarbejdes planer for fremtidig renovering og ombygning, minimeres symbolske og virkelige barrierer, og åben kommunikation og menneskelig interaktion prioriteres.

VI.E. Et klart og forståeligt vejvisningssystem hjælper patienter med at finde vej.

VI.F. Patienter har bekvem og uhindret adgang til bygningen.

VI.G. Miljøet er indrettet så det imødekommer behov for privatliv på en kulturelt hensigtsmæssig måde og respekterer patienters værdighed og blufærdighed.

VI.H. Organisationen beviser sin dedikation til grønne tilgange til byggeri og renovation og fremmer miljøvenlige praksisser i driften.

VI.I. Patienter har adgang til natur.

VI.J. Lyset passer til de nødvendige arbejdsopgaver og fremmer et sikkert miljø for medarbejdere og patienter og patienters kontrol, sikkerhed og velbefindende.

VI.K. Der er adgang til rummelige og lyse fællesarealer, og patienters behov for både privatliv og socialt samvær imødekommes.